facebook youtube twitter

ماژول RFID

ساخت RFID با تگ اکتیو به نحوی که برد تگ حداکثر 15 سانتیمتر باشد و ریدر قادر به اندازه گیری قدرت سیگنال تگ باشد و قدرت سیگنال را حسب یک مقیاس عددی نمایش دهد.


برای انجام پروژه نیازی به طراحی یک ماژول RFID نیست و مثلاً می توان از ماژولهای موجود نظیر RDM6300 (با ایجاد تغییراتی در ماژول که قادر به کار با تگ اکتیو باشد) یا سایر ماژول ها (پس از تأیید توسط کارفرما) استفاده شود. 

بودجه: (5,000,000 تا 15,000,000) ریال
سیاوش احمدی

سیاوش احمدی

تنظیمات ظاهری
رنگ بندی صفحه